9. klasse - Mundtlige og praktiske prøver

Dato: 27/05 - 18/06

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 11. juni 2021.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse (det vil sige de bundne prøver og udtræksprøver) samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 18. juni 2021.