Information

Skolepenge

Pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri måned)

Priser gældende fra 1. januar 2018 - 31. december 2018

1. barn: 1115,- kr.
2. barn: +585,- kr.
3. barn: +585,- kr.
4. barn og op efter: gratis

Priserne er gældende fra 1. januar 2019 - 31. december 2019

1. barn: 1135,- kr.
2. barn: +605,- kr.
3. barn: +605,- kr.
4. barn og op efter: gratis

Skolepengene indeksreguleres administrativt hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset det foregående år. Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling.

Skolepengene samt betaling for pasningsordning erlægges forud senest den 5. i hver måned i 11 måneder, da Juli måned er betalingsfri.

Ved manglende overholdelse af indgåede betalingsaftaler sendes restancen til inkasso og alle udgifter i forbindelse hermed erholdes af skyldneren.

En enstemming bestyrelse kan opsige samarbejdet med en familie og dermed stoppe skolegangen på Svanvej Privatskole, såfremt skolepengene udebliver. Forældre som skylder betaling for mere end to måneder kan ikke sidde i skolebestyrelsen.

 

Fripladstilskud

Skolen får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten, der kan anvendes til nedsættelse af skolepenge for forældre, der har behov.

Ved pludselig og markant ændring i familiens indkomstforhold kan der ekstraordinært søges om nedsættelse af skolepengene efter de i forvejen gældende fripladstilskudsregler.

Der benyttes en fordelingsnøgle, der knytter sig til antallet af børn i den pågældende familie, samt familiens økonomi. Familier med indkomst over 210.000 (1 barn) vil ikke komme i betragtning.

Det skal understreges, at der er tale om beskedne beløb.

For at komme i betragtning, skal man aflevere ansøgningsskema samt kopi af den seneste årsopgørelse.

NB! Papirerne behandles fortroligt!

 

Skolemælk

Der er mulighed for at bestille skolemæk. Mælken udleveres af Frederiksberg mælkeforsyning.
Der uddeles girokort to gange årligt.

Kontakt vedrørende betaling for mælk sker direkte til leverandøren.

Frederiksberg Mælkeforsyning ApS
Kirsebærhaven 22
Postboks 66
3480 Fredensborg
CVR-nr.: 25777751
Tlf.: 3811 3061
www.fm2000.dk

Skoletandlæge

Der tilbydes gratis tandlægeordning for elever bosidende i Københavns kommune.

Elever fra andre kommuner får gratis tandpleje i bopælskommunen. 

Tandbehandlingen foregår på Tandklinikken Stevnsgade skole.

 

Tandklinikken Stevnsgades Skole
Guldbergsgade 99, 4
2200 København N
Tlf: 35 30 54 80