Information

Skolepenge

Pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri måned)

1. barn: 1095 kr.
2. barn: +565 kr.
3. barn: +565 kr.
4. barn og op efter: gratis

Priserne er gældende fra 1. januar 2017 - 31. december 2017

Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling

 

Fripladstilskud

Skolen får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten, der kan anvendes til nedsættelse af skolepenge for forældre, der har behov.
Der benyttes en fordelingsnøgle, der knytter sig til antallet af børn i den pågældende familie, samt familiens økonomi.
Familier med indkomst over 210.000 (1 barn) vil ikke komme i betragtning.

Det skal understreges, at der er tale om beskedne beløb.

For at komme i betragtning, skal man aflevere ansøgningsskema samt kopi af den seneste årsopgørelse.
NB! Papirerne behandles fortroligt!

 

Skolemælk

Der er mulighed for at bestille skolemæk. Mælken udleveres af Frederiksberg mælkeforsyning.
Der uddeles girokort to gange årligt.

Kontakt vedrørende betaling for mælk sker direkte til leverandøren.

Frederiksberg Mælkeforsyning ApS
Kirsebærhaven 22
Postboks 66
3480 Fredensborg
CVR-nr.: 25777751
Tlf.: 3811 3061
www.fm2000.dk

Skoletandlæge

Der tilbydes gratis tandlægeordning for elever bosidende i Københavns kommune.

Elever fra andre kommuner får gratis tandpleje i bopælskommunen. 

Tandbehandlingen foregår på Tandklinikken Stevnsgade skole.

 

Tandklinikken Stevnsgades Skole
Guldbergsgade 99, 4
2200 København N
Tlf: 35 30 54 80