Se de nye videoer som beskriver Svanevej Privatskole ved at trygge på teksterne ovenfor:

 

logo

Velkommen til vores nye 0. klasser som 1. maj er startet i førskole. Her sammen med der nye venner fra 0.-1. klasse.

Hvis I kender nogen der leder efter en god skole, så del meget gerne informationen. Der er stadig 3 ledige pladser i klassen.

o. klasse billede

https://www.facebook.com/Svanevej/photos/a.390309894351241/2155356597846553/?type=3&theater

 

25. april afholdte eleverne på Svanevej Privatskole forårskoncert for lærere og forældre. En god dag med sang, musikindslag og andre indlæg.

 

 

 

Mange tak for en god julekoncert torsdag den 13. december. 

 

Julekoncert 1

julekoncert 2

julekoncert 3

 

 

 

Vi starter indskrivningen til 0. klasse 2019. Der er få pladser tilbage i klassen.

Har I et barn der skal begynde i skole efter sommerferien 2019, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi kan træffes mellem 08:00 og 15:00 på telefonnummer 3181 6143 eller på .

Vi er en meget lille friskole. Da der er få elever i hver klasse, samlæses alle klassetrin. Det vil sige at 0. klasse går sammen med 1. klasse.

 

 Svanevej folder

 

Den 24. oktober havde Svanevej Privatskole en inspirerende og lærerig dag ved Charlottenlund Fort.

Charlottenlund fort

FerieCamp

Når skolen holder ferie, er det tid til FerieCamp!

FerieCamp er:

  • Sjove og gratis aktiviteter i ferieperioderne med lokale foreninger og kulturtilbud
  • For alle børn og unge mellem 6 og 17 år
  • Uden tilmelding

I sommerferien er der FerieCamp i uge 27, 28, 29 og 30 (mandag-fredag).

https://feriecamp.kk.dk/sommer2018

 

Børnelejr

På børnelejr i Astrid Lindgrens eventyrlige verden

Den ultimative sommerferieoplevelse for børn mellem 7-12 år.

På årets børnelejr skal vi besøge en masse kendte mennesker. Vi skal lave løjer sammen med Emil fra Lønneberg. Vi skal måske flyve en tur med Karlsson på taget. Vi skal på eventyr med Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte. Og så skal vi helt sikkert forsøge at løfte heste sammen med Pippi Langstrømpe!

Vi vil lege, feste og synge sammen og fortælle nogle af Astrid Lindgrens historier. Måske du allerede kender dem? Måske du har en LUE som Emils, eller et forklæde som Lille Idas, så tag det endelig med!

http://adventistspejder.dk/event/boernelejr-2018/

 

Spejderlejr 2018 – Skattejagten

Årets Spejderlejr er på Himmerlandsgården i uge 30 (22. Juli - til 29. Juli). Lejrens tema i år er Skattejagten.

Du kan finde praktisk information og læse mere om Spejderlejren via linket:

http://adventistspejder.dk/event/spejderlejr-2018/

Der kan du læse om lejrens tema, mange aktiviteter og alt muligt andet praktisk om lejren. MEN TILMELD IKKE VIA KORPSET.

Tilmelding

Alle der skal med Svanevejtrop på lejr SKAL TILMELDES via SAS betalings portal:

https://svanevejtrop.nemtilmeld.dk/2/ - ring til Annette hvis I har et problem med websitet.

Alle der skal med Svanevejtrop på lejr er enten medlem som spejder, ledere eller støtte medlem, derfor opnår du de rabatter som gælder for medlemmer.

 

Teencamp

TEEN-camp er en uge med mange fede og spændende aktiviteter. De lidt større aktiviteter vil blive annonceret her på siden løbende – så hold øje. Allerede nu ligger det fast, at vi skal på tur ud af huset, for at prøve kræfter med klatrebanerne i Klatreparken Randers

https://www.klatreparken.dk/randers/om-klatreparken-randers/

Dertil kommer de utallige muligheder, vi har for selv at skabe sjov og hygge med diverse udendørs boldspil, bumper balls, vandkrig, bordtennis, brætspil og meget andet. En ting er sikkert – I år bliver igen en fed uge, du ikke vil gå glip af!

http://ung.adventist.dk/event?e=305

Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag den 20. april - 2017 kl. 18.00 – 20.00

Hermed indkaldes forældrekredsen og andre med tilknytning til skolen, til Generalforsamling.

Punkter til dagsordenen skal være skoleleder i hænde senest torsdag d. 13/4-2016.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
3. Valg af revisor for regnskabsåret 2017.
4. Aflæggelse af årsberetning.
5. Skolens SFO tilbud fremover, til orientering
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, representeret af skolekredsen

(Fra skolekredsen er Annette Klyn Orchild på valg)
(Fra skolekredsen er Carsten Riis på valg. Carsten indtrådte i bestyrelsen i
september 2016, men skolekredspladsen er på valg i 2017.)

7. Indkomne forslag

Herefter opløses Generalforsamlingen og en forsamling af forældrekredsen træder sammen med flg. dagsorden:

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, representeret af forældrekredsen

(Fra forældrekredsen udtræder Jan Joensen af bestyrelsen og pladsen skal genbesættes for en
ét-årig periode.)
(Fra forældrekredsen er Sameer Kohli på valg. Sameer indtrådte i bestyrelsen som suppleant i
september 2016, men forældrekreds-suppleant-pladsen er på valg i 2017.)

9. Valg af tilsynsførende
10. Eventuelt

Vel mødt.
På vegne af skolebestyrelsen
Jan Joensen
Bestyrelsesformand (afgående)

Buddhistisk tempel tur for 8-9.klasse

Efter et langt og spændene undervisningsforløb i kristendom i 8 - 9. klasse om buddhismen, afrundede underviseren Erwin forløbet ved at tage 8-9. klasse på tur til et buddhistisk tempel hvor vi fik en rundvisning og et lille foredrag omkring, hvordan de praktiserer deres tro. Derefter fik vi muligheden for at se, hvordan de beder. Vi afsluttede turen med at spise sammen og tage hjem til skolen. Turen var en succes og har gjort et positivt indtryk på eleverne. Der planlægges allerede nye ture i forbindelse med kristendomsundervisningen på flere forskellige klassetrin.

 

Åben skole

Den 3. november 2016 var der åben skole, hvor gæster kunne komme og besøge skolen og få en rundvisning. Rundvisningerne blev gennemført af eleverne fra 6. – 9. som blev delt op i blandede hold. Der kom desværre ikke så mange besøgende, selvom vi havde gjort en stor indsats for at reklamere for dagen. Der har dog været stor interesse for skolen ved telefoniske og elektroniske henvendelser i dagene op til Åben Skole samt efterfølgende periode, hvilket er ret positivt og vi kan konstatere at vores reklame har haft en lille effekt.

Udover alt det praktiske blev der hygget med bål som spejderne havde sørget for. Der var blandt andet skumfiduser over bål, kage, kaffe og saftevand.

I alt var det et hyggeligt arrangement med en masse hygge for både vores elever, lærere samt de fremmødte.

 

8.klasse vinder

I oktober blev der holdt den årlige uddannelsesmesse i Bellacenteret, hvor der blev præsenteret forskellige uddannelser og man kunne få vejledning af uddannelsesvejledere.

I år havde alle 8. klasser muligheden for at deltage i en konkurrence. De skulle gå rundt til forskellige boder og lave noget praktisk fx at bygge et tårn af klodser. Præmien var en tur i Tivoli med tur pas til hele 8.klasse + 1 lærer. Til deres store overraskelse vandt vores 8. klasse. Det var rigtig flot, at de vandt første præmien ud af de 998 klasser fra andre skoler. Efter en velfortjent sejr glæder de sig meget til deres tur i Tivoli.

 

Skrevet af 9. klasse.

Vi kan tilbyde ledige pladser på skolen 


Ønsker du, at dit barns skolegang skal foregå i et trygt og overskueligt miljø, hvor der lægges vægt på, at eleverne: 
• Bevarer lysten til at lære og undres
• Lærer at samarbejde, vise hensyn og tage ansvar
• Udvikler selvværd og gå-på mod
• Lærer at undgå konflikter og mobning

Svanevej Privatskole kan tilbyde: 
• Højt fagligt niveau
• Små hold med op til 18 elever.
• Tid til den enkelte elev
• Undervisningsdifferentiering
• Trygge og overskuelige rammer

Svanevej Privatskoles formål er at uddanne unge til selvstændigt tænkende og nyttige samfundsborgere. 

Skolen lægger stor vægt på tre elementer i den daglige undervisning, og tilbyder – udtrykt symbolsk – en uddannelse for både:

HOVED - forstandsmæssige kundskaber
HÅND - fysiske og praktiske færdigheder
HJERTE - omsorg og rummelighed


Kontaktinformation
Telefon 35 81 61 43 
Web www.svanevejprivatskole.dk
Facebook https://da-dk.facebook.com/Svanevej

Skolestart 2016

Skolen begynder igen for 1.–9. klasse mandag den 8. august 8.30 – 12.45.
Onsdag den 10. august møder 0. klasse, og følger skemaet sammen med 1.klasse.
Program for den første skoleuge udsendes ca. en uge før skolestart.

 

Lærere

Som I nok har oplevet, har det været et turbulent år, hvor vi desværre har måttet sige farvel til både Finn og Carlo. Det har betydet så, til gengæld, at vi fra august måned byder velkommen til Erwin som fastansat lærer. Derudover har Tilde, efter længere tids sygdom, valgt at opsige sin stilling for i stedet at fokusere på at færdiggøre sin uddannelse. Vi ønsker hende det bedste i hendes fremtidige karriere. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt er ved at finde en ny lærer, som kan varetage hendes timer i det kommende skoleår.

 

SFO

Det er glædeligt at så mange elever vælger at bruge skolens SFO, som derfor har fået vokseværk, og flytter lokaler efter ferien. SFO’en vil næste år benytte det store lokale ved hovedindgangen.
Vi ønsker her at orientere om, at skolen udenfor undervisningstiden ikke har ressourcer til opsyn med elever, som ikke er indmeldt skolens SFO og at vores forsikring ikke dækker eventuelle uheld der måtte opstå i dette tidsrum. Elever fra 0.-4. klasse skal derfor benytte skolens SFO hvis de ikke kan afhentes umiddelbart efter endt skoledag.

 

Bogaflevering

De sidste par år har der været fokus på manglende skole- og biblioteksbøger, dette ser ud til at have hjulpet, og vi har fået langt de fleste bøger ind. Tak for det.
Skulle I alligevel falde over en bog, som tilhører skolen, så beder vi jer venligst sende materialet med jeres børn i første skole uge.

 

Skolemælk

Husk at bestille skolemælk hos Frederiksberg Mælkeforsyning, senest 26. juli 2016. Dette kan gøres online på www.fm2000.dk eller på vedlagte girokort.

 

Morgensang

Skoledagen starter 08.30, og ligesom den øvrige skoledag, er morgensamlingen obligatorisk og en vigtig del af skolens hverdag. Det er her eleverne får oplysninger om dagen og her, der føres protokol.

 

Skolepengetakster er uændret indtil 1. januar 2017, herefter ca. 5 % stigning

Pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri måned)
1. barn: 1050 kr.
2. barn: +537,50 kr.
3. barn: +537,50 kr.
4. barn og op efter: gratis

SFO - Der kan vælges mellem to ordninger, og der vælges for et år af gangen.

Ordning 1:
SFO'en kan benyttes i hele dens åbningstid (inkl. uge 31, 42, 7, 26)
Pris: 1000,- kr. pr. barn. pr. mdr.

Ordning 2:
SFO'en kan benyttes på skoledage.
Pris: 500,- kr. pr. barn. pr. mdr.

 

Husk at tilmelde jer PBS
Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling.

 

Skemaer

På grund af ansættelsessamtaler, er det desværre ikke muligt at sende skemaer ud endnu. Vi bestræber os på at få både kalender og skema på hjemmesiden så hurtigt som muligt, og senest i løbet af den første uge i august.

Husk at følge med i hverdagen på skolen enten på www.svanevejprivatskole.dk eller på skolens Facebook profil www.facebook.com/svanevej

 

God sommer

TAK til alle forældre for godt samarbejde og rigtig god sommerferie.
Vi glæder os til at se alle, nye som ”gamle”, i det kommende skoleår.

 

Mange hilsner

Jakob Callesen
Konstitueret skoleleder

Underkategorier