Skolens målsætning

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang baseret på tillid og tolerance, inden for de rammer, som er gældende for frie grundskoler. Det betyder, at skolen tilbyder en undervisning, der har til formål:

  • At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
  • At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
  • At stimulere til selvstændig tænkning
  • At give eleverne solide kundskaber
  • At stimulere elevernes kreativitet
  • At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden