Skolens værdigrundlag

Vi anser alle mennesker for lige værdifulde, uanset baggrund. Skolens rødder i den evangeliske frikirke, Adventistkirken, betyder at vi finder det vigtigt, at anerkende eleverne og hjælpe dem med at udvikle et positivt menneskesyn.

Undervisningen på Svanevej Privatskole lægger således vægt på at udvikle og styrke følgende værdier:

  • åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • personlig ansvarsfølelese og respekt for andre
  • faglige, sociale og kreative evner