Ansøgningsskema

Ny Elev
Oplysninger om elev
Elevens navn (*)
Mangler navn
Elevens adresse (*)
Mangler adresse
Elevens fødselsdag (dd/mm/åå) (*)
Fødselsdag skal skrives som dd/mm/åå
Ovenstående elev søger om optagelse i Mangler klasse klasse i skoleåret Mangler skoleår.
SFO (0.-4. klasse)
Invalid Input
Kontaktoplysninger (Forældre eller værge)
Navn (*)
Mangler navn på kontaktperson
Mail (*)
Ikke gyldig email-adresse
Telefon- / Mobilnummer (*)
Ikke gyldigt nummer