Kr. Himmelfartsferie

Dato: 26/05 - 29/05

De tidligste kilder, der omtaler fejring af Kristi himmelfartsdag, er fra det 4. århundrede. Her beskrives fejringen allerede som en etableret kristen festdag. Fejringen af Kristi himmelfartsdag går altså langt tilbage i tiden.

Ligesom idag fejredes Kristi himmelfartsdag allerede dengang på den 40. dag efter påskedag. Da påskedag ikke er fastsat til en bestemt dato, men istedet falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn, er også Kristi himmelfartsdag en "bevægelig" helligdag. Idet dagen falder 40 dage efter påskedag, er det dog altid sikkert, at den falder på en torsdag.
Kristi himmelfartsdag falder samtidig 10 dage før pinse. Der går altså 10 dage fra Jesus lover disciplene Helligånden, til den kommer til dem, da det græske ord for pinse (pentekoste) betyder halvtredsindstyvende.

Kristi himmelfartsdag må således ses i snæver sammenhæng med pinsedag. Denne lidt underlige mellemposition gør, at Kristi himmelfartsdag ikke fejres i så høj grad som påske, pinse og jul i kirken. Og netop fordi dagen ligger klemt inde mellem påske og pinse, er der heller ikke nogen stærke folkelige traditioner knyttet til den. Der har ikke været nogen før-kristen fest på denne dag, og derfor heller ingen gamle traditioner, som fejringen kunne trække på.

Af Claus Vincents
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/derfor-fejrer-vi-kristi-himmelfart?_ga=2.267929224.748282371.1588744974-1153909615.1588138711