Arbejdsdag

Dato: 08/10

Oktober

Arbejdsdag................................................................... 9. oktober

Motionsdag (sponsor løb).............................................. 14. oktober

Efterårsferie................................................................. 17.-21. oktober

Emneuge (Gys og Gru)................................................... 27.-3. november

Projektuge................................................................... 31.-4. november