St. Bededag

Dato: 05/05

Maj

FP9 - Dansk skriftlig fremstilling..................................... 2. maj

FP9 - Matematik........................................................... 3. maj

FP9 - Dansk retskrivning og læsning ............................... 4. maj

St. Bededag.................................................................. 5. maj

FP9 - Engelsk (udtræk).................................................. 8. maj

FP9 - Tysk (udtræk)....................................................... 9. maj

Mellemtrinsfest............................................................ 9. maj

FP9 - Biologi, Geografi og Fysik/Kemi (udtræk)............... 9. maj

Indskolingsfest............................................................. 11. maj

Udskolingstur............................................................... 15. maj

Sidste skoledag - 9. klasse.............................................. 17. maj

Kr. himmelfartsferie...................................................... 18.-19. maj

Skolehjemsamtaler....................................................... 23.-25 maj

Pinseferie..................................................................... 29. maj