Alle er velkomne

Svanevej Privatskole er en selvejende institution oprettet i 1924. Vi modtager elever fra 0.kl. til 9.kl og alle uanset etnisk eller religiøs baggrund velkomne på skolen.

 

Små hold under 18 elever

Undervisningen begynder kl. 8.30. Af praktiske og undervisningsmæssige grunde, forsøger skolen at holde holdstørrelsen under 18 elever. Dette giver læreren mulighed for at tilgodese individuel undervisning. Endvidere bliver klassen eller gruppen overskuelig for elev og lærer. Skolens følger folkeskolens undervisning og læseplaner.

 

Selvstændige og kritisk tænkende børn og unge

Skolen har fokus på at stimulere og udvikle selvstændige og kritisk tænkende børn og unge, som er i stand til at tage stilling til sig selv og deres omverden. For at det kan lade sig gøre, er det efter vores opfattelse helt afgørende, at børnene er sammen i et læringsmiljø med nærvær og et positivt menneske- og livssyn. Et nærvær, hvor åndsfrihed, ligeværd og personlig ansvarsfølelse og respekt for andre, er grundelementer i børnenes dagligdag.