Handlingsplan og politik om Alkohol

Alkoholpolitik

Svanevej Privatskole har en alkohol-politik, der indebærer:

  • At lærerne ikke nyder alkohol i arbejdstiden.
  • At der ved optagelsessamtalen for nye elever bliver spurgt til hjemmets alkoholvaner.

Dette gør vi fordi vi ved det er svært for børn at vokse op i et miljø, hvor de tætteste voksne omkring barnet har et alkoholproblem. De børn der vokser op med oplevelser af måske både følelsesmæssigt og praktisk omsorgssvigt, med oplevelser af uforudsigelighed, manglende nærvær fra de tætteste voksne, konflikter og vold føler sig utrygge og selvusikre.

Børnene vil forsøge at lave deres egen forklaring på det, de oplever, og den er desværre næsten altid, at børnene påtager sig skylden for, at de tætteste voksne drikker. Ofte forstår barnet de voksnes drikkeri som en reaktion på, at det ikke opfører sig godt nok, ikke er tilstrækkelig dygtigt og ikke tilstrækkeligt elsket.

Dette ønsker skolen at bedre.

Handleplan

Får skolen erfaring med, at en elev oplever et alkoholmisbrug i sine nærmeste omgivelser og reagerer med evt. indadvendthed eller pludselig aggressiv adfærd vil skolen handle som følger:

  • Skolen vil altid være elevens advokat.
  • Forældrene vil blive indkaldt til møde om skolens iagttagelser omkring alkoholmisbruget.
  • Skolen vil henvise til alkohol-rådgivning i nærområdet.
  • Skolen vil fortløbende i samtaler med eleven og forældrene følge op på alkoholproblemet, for at støtte en afvænning og dermed bedre opvækstvilkår for eleven.

Rådgivning

Alkoholambulatoriet på Bispebjerg: tlf. 3531 6040. Folder.

Børns vilkår: tlf. 3555 5555. Folder: "Når far og mor drikker."

Litteratur

Børn af alkoholikere - Redaktion: Birgit Madsen og Anette Hvidkjær

Børn, forældre og alkohol, en dårlig cocktail - Af Kristina Bodenhoff og Tove Rose Hensen

Social arv - en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden - Socialforskningsinstituttet 99:9