Evalueringspraksis på Svanevej Privatskole

På Svanevej Privatskole evalueres undervisningen på forskellige måder for at sikre, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt både fagligt, socialt og personligt i overensstemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

I alle fag, med undtagelse af Håndværk og Design, har skolen valgt at følge de trin- og slutmål, som er angivet i Forenklede Fælles Mål (udarbejdet af Undervisningsministeriet – nu Ministeriet for Børn og Undervisning).

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres ved

 1. Vurdering af afsluttede undervisningsforløb ved samtale og evt. test
 2. Samtaler og kommentarer i den daglige undervisning
 3. To årlige skole-hjem-samtaler (hvor eleven er til stede fra 4. klassetrin)
 4. Afholdelse af de nationale test
 5. Terminsprøver for 8. og 9. klasse to gange årligt i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi og kristendomskundskab
 6. Karaktergivning for 8. og 9. klasse tre gange årligt
 7. Karaktergivning for 7. klasse ved skoleårets afslutning
 8. Obligatoriske projektopgaver evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkeltes elevs præstation
 9. For 9. kl.s vedkommende ved årskarakterer og prøvekarakterer ved FP9
 10. For 8. kl.s vedkommende gennem skriftlige og mundtlige årsprøver ved skoleårets slutning
 11. Det eksterne tilsyn
 12. Skolearrangementer, hvor eleverne optræder og synger – min. 2 gange årligt
 13. Kortlæggelse af elevernes uddannelse efter 9. klasse.

Elevernes sociale og personlige udvikling evalueres ved

 1. Tæt samarbejde mellem elever, forældre og lærere i dagligdagen
 2. Samtaler om disse emner i undervisninger
 3. Jævnlig gennemgang af den enkelte elev på lærermøder
 4. Samtale efter sociale arrangementer fx hyggeeftermiddage, skolefester, idrætsstævner, ekskursioner og udflugter
 5. Samarbejde med skolesocialrådgiver
 6. Samvær mellem de yngste og ældste årgange.

Lærernes undervisning evalueres ved

 1. Evaluering af undervisningsforløb gennem samtale med eleverne
 2. Test, hvor elevernes indlæringsniveau kortlægges
 3. Samtale med leder og kollegaer
 4. Samtale med forældrene ved skole-hjem-samtaler og forældremøder
 5. Det eksterne tilsyn
 6. Skolearrangementer, hvor eleverne optræder
 7. Vurdering af karakterniveauet efter afholdelsen af afgangsprøverne
 8. MUS-samtaler