Skolens reglement

 • I henhold til skolens formål forventer vi, at eleverne viser respekt og loyalitet for det kristne livssyn. Dette indebærer, at eleverne tager hensyn til og viser respekt for hinanden, for lærerne, og for alle, der har tilknytning til, eller ærinde på skolen.
 • Vi forventer, at eleverne anvender en god omgangstone og et passende sprog.
 • Vi forventer at eleverne har respekt for skolens sundhedssyn, og derfor ikke bruger alkohol, tobak og rusmidler på skolens område eller i skoletiden.
 • Alle deltager i en obligatorisk skolegudstjeneste årligt. 
 • Sygdom meddeles klasselæreren pr. telefon eller email.
 • Fravær, som ikke skyldes sygdom, sker under forældrenes ansvar og skal forud meddeles skolen.
 • Eleverne må i skoletiden ikke forlade skolens område uden tilladelse.
 • Slik (herunder også tyggegummi), sodavand og andre lignende læskedrikke er ikke tilladt. Fødselsdage og lignende er undtaget.
 • Brug af mobiltelefon, tablet eller anden form for digitalt eller elektronisk udstyr, ud over til undervisninsbrug, er ikke tilladt. Ved overtrædelse sker der en inddragelse af det pågældende.
 • Knive må ikke medbringes i skolen.
 • Tændstikker, lightere, fyrværkeri og lignende er ikke tilladt i skolesammenhænge.
 • Beskadigelse af skolebygning, inventar og bøger vil medføre erstatningskrav.
 • I tilfælde af forsætligt hærværk vil eleven bliver bortvist i en uge og ved gentagelse permanent. Det henstilles til forældrene at tegne en ansvarsforsikring.