Referat af bestyrelsen beretning 

Lærere Zakarias Deascu og Robert Fisher er stoppet. Ind er kommet årsvikarer Lukas Fisher, Terese Bredsdorf og Anette Wulff.

 

Bestyrelsens fokus har i 2021 opført ny legeplads, derudover har fokus været på at gøre skolen endnu bedre for elever og forældre, samt tiltrække flere elever.

 

Bestyrelsen er glade for at det er lykkedes holde budgettet for 2021 og endda forbedret resultatet og derved styrke egenkapitalen, idet bestyrelsen forventer et mindre driftsunderskud i 2022.

 

Målsætningen for 2022 er en tilgang på mindst 7 elever i forhold til 5. september 2021.

 

2021 har på baggrund af Covid-19 været præget af skema- og kalenderomlægninger.

 

Der arbejdes på ny hjemmeside, som forhåbentligt er klar til skolestart i august 2022.

 

Der blev i 2021 taget initiativ til en støtteforening, denne kom aldrig helt op at køre, men ledelse og bestyrelse har besluttet at bruge de indbetalte midler på 2 sociale arrangementer foråret 2022, samt en tur til BonBon-Land for eleverne i juni 2022.

 

Det har været muligt at gennemføre enkelte lejrskoler og ture i 2021, men der ses frem til endnu flere ture ud af huset i 2022.

 

Endelig siger bestyrelsen et stort tak til alle forældre der støtte op om skolen, med frivilligt arbejde, økonomisk støtte og elevarrangementer.

 

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering

Lisbet fra revisionsfirmaet BDO fremlægger regnskabet. På trods af nedgang i elevtallet ender årets resultat med et overskud på 103.882. Dette skylles primært besparelser på lønninger og administration, samt en lille stigning i skolepenge. Derudover har skolen i 2021 haft mindre tab på skolepenge end budgetteret.