Skolens profil

Svanevej Privatskole er en lille privatskole grundlagt i 1924.
Skolens logo er et udtryk for ønsket om, at udvikle barnets hele læring

 • HOVED – det intellektuelle
 • HÅND – det praktiske
 • HJERTE – det sociale

 

Alle uanset etnisk eller religiøs baggrund er velkomne

Vi er en kristen privatskole, men anser alle mennesker for lige værdifulde. 

På Svanevej Privatskole finder vi det vigtigt, at anerkende eleverne og hjælpe dem med at udvikle et positivt menneske- og livssyn.

Undervisningen på lægger således vægt på at udvikle og styrke følgende værdier:

 • åndsfrihed, ligeværd og demokrati
 • personlig ansvarsfølelse og respekt for andre
 • faglige, sociale og kreative evner

På Svanevej Privatskole prioriterer vi:

 • Det bedst opnåelige faglige niveau for den enkelte elev
 • Gode IT-færdigheder
 • Tid til den enkelte elev
 • Undervisningsdifferentiering
 • Rum for kreativitet
 • Lav klassekvotient

Med udgangspunkt i det kristne grundlag uddannes eleverne til at tilgodese menneskers forskelligheder og oplæres i tros- og religionsfrihed.

 • At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
 • At stimulere og udvikle selvstændig og kritisk tænkning samt stillingtagen til sig selv og omverden.
 • At give eleverne solide færdigheder og kundskaber
 • At stimulere og udvikle elevernes kreativitet
 • At give eleverne personlig ansvarsfølelse og drage omsorg for hinanden
 • At undgå stødende sprogbrug og mobning