Privatskole med stærk profil

 • Tryg skolestart

 • Små overskuelige klasser

 • Tid til den enkelte elev

 • Kristne værdier

 • Gode IT-færdigheder

 

Vi giver børnene et fundament de kan bygge resten af deres liv på.

Som alle forældre ønsker du at give dit barn den bedste start i livet. Svanevej Privatskole har fokus på at stimulere og udvikle selvstændige og kritisk tænkende børn og unge, som er i stand til at tage stilling til sig selv og deres omverden. For at det kan lade sig gøre, er det efter vores opfattelse helt afgørende, at børnene er sammen i et læringsmiljø med nærvær og et positivt menneske- og livssyn. Et nærvær, hvor åndsfrihed, ligeværd og personlig ansvarsfølelse og respekt for andre, er grundelementer i børnenes dagligdag.

 

 9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangseksamen (FSA).

 

Det Sker

 • 29 Mar
  Bolddag 5.-9. klasse

  Marts Lejrskole 5.-6. klasse..................................................... 6.-10. marts Praktik 8

 • 6 Apr
  Påskeferie

  April Påskeferie.................................................................... 3.-10. april GF + Forårskoncert (elever og

 • 26 Apr
  GF + Forårskoncert (elever og familie)

  April Påskeferie.................................................................... 3.-10. april GF + Forårskoncert (elever og

Alle arrangementer