Privatskole med stærk profil

  • Tryg skolestart

  • Små overskuelige klasser

  • Tid til den enkelte elev

  • Kristne værdier

  • Gode IT-færdigheder

 

Vi giver børnene et fundament de kan bygge resten af deres liv på.

Som alle forældre ønsker du at give dit barn den bedste start i livet. Svanevej Privatskole har fokus på at stimulere og udvikle selvstændige og kritisk tænkende børn og unge, som er i stand til at tage stilling til sig selv og deres omverden. For at det kan lade sig gøre, er det efter vores opfattelse helt afgørende, at børnene er sammen i et læringsmiljø med nærvær og et positivt menneske- og livssyn. Et nærvær, hvor åndsfrihed, ligeværd og personlig ansvarsfølelse og respekt for andre, er grundelementer i børnenes dagligdag.

 

 9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangseksamen (FSA).

 

Det Sker

Alle arrangementer