UU vejledning

UU vejledning

Vejledning til uddannelse og erhverv, varetages af Vibeke Rantzau fra UU København.
Vejledningen starter i 7. klasse og indtil eleverne forlader skolen i 9. klasse.

Eleverne vil modtage vejledning efter behov. Vejledningen kan foregå fælles for klassen, i grupper eller individuelt.

I er velkomne til at kontakte Vibeke på tlf. 21 47 37 98, eller på mail:
Yderligere oplysninger findes på www.uu.kk.dk

Udover vejledningssamtaler, arrangeres en række aktiviteter der skal afklare eleverne om deres uddannelsesvalg.