Om skolen

Udvikling med Hjerte, Hånd og Hoved!

Velkommen til Svanevej Privatskole – Udvikling af hele barnet siden 1924!

Vores skole er præget af en stolt historie, grundlagt i 1924, og vores dedikation til barnets helhedsudvikling afspejles tydeligt i vores skolelogo.

Uanset etnisk eller religiøs baggrund er alle hjerteligt velkomne på Svanevej Privatskole. Selvom vi er en kristen privatskole, anerkender vi alle mennesker som lige værdifulde.

På Svanevej Privatskole prioriterer vi anerkendelse af eleverne og støtter dem i at udvikle et positivt menneske- og livssyn. Vores undervisning lægger vægt på værdier som åndsfrihed, ligeværd, demokrati, personlig ansvarsfølelse, respekt for andre samt udvikling af faglige, sociale og kreative evner.

 

Vi prioriterer:

– Det bedst opnåelige faglige niveau for den enkelte elev
– Gode IT-færdigheder
– Tid til den enkelte elev
– Undervisningsdifferentiering
– Rum for kreativitet
– Lav klassekvotient

 

Med udgangspunkt i vores kristne værdigrundlag, vejleder vi vores elever til:

– Tilgodese menneskers forskelligheder
– Øve tros- og religionsfrihed

Vores mål er

– At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
– At stimulere og udvikle selvstændig og kritisk tænkning samt stillingtagen til sig selv og omverden
– At give eleverne solide færdigheder og kundskaber
– At stimulere og udvikle elevernes kreativitet
– At give eleverne personlig ansvarsfølelse og drage omsorg for hinanden
– At undgå stødende sprogbrug og mobning

Svanevej Privatskole er stedet, hvor dit barn kan vokse og trives i et støttende læringsmiljø. Velkommen til vores skolefællesskab, hvor udvikling sker på alle niveauer!