Skolepenge

Gældende priser 2024

Pr. md. i 11 måneder (juli er betalingsfri måned)

  1. barn: 1195,- kr.
  2. barn: 625,- kr.
  3. barn og op efter: gratis

Skolepengene indeksreguleres administrativt hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset det foregående år. Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling.

Skolepengene samt betaling for pasningsordning erlægges forud senest den 5. i hver måned i 11 måneder, da Juli måned er betalingsfri.

Ved manglende overholdelse af indgåede betalingsaftaler sendes restancen til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed erholdes af skyldneren.

En enstemmig bestyrelse kan opsige samarbejdet med en familie og dermed stoppe skolegangen på Svanvej Privatskole, såfremt skolepengene udebliver. Forældre, som skylder betaling for mere end to måneder, kan ikke sidde i skolebestyrelsen.

SFO 2024

SFO – Husk at indmeldelsen er for hele året. Skolen har udenfor undervisningstiden ikke ressourcer til at holde opsyn med elever, som ikke er indmeldt i skolens SFO. Ligeledes dækker vores forsikring heller ikke eventuelle uheld, der måtte opstå i dette tidsrum. Elever fra 0.-4. klasse skal derfor afhentes umiddelbart efter endt skoledag, hvis ikke man er tilmeldt SFO.

SFO’en har åbent fra 07.30-17.00 og kan benyttes på alle skoledage, første og sidste uge af sommerferien, efterårsferien (uge 42), vinterferien (uge 7) og de 3 hverdage i påskeferien.

Pris 850,- kr. pr. mdr.

Fripladstilskud

Skolen får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten, der kan anvendes til nedsættelse af skolepenge for forældre, der har behov.

Ved pludselig og markant ændring i familiens indkomstforhold kan der ekstraordinært søges om nedsættelse af skolepengene efter de i forvejen gældende fripladstilskudsregler.

Der benyttes en fordelingsnøgle, der knytter sig til antallet af børn i den pågældende familie, samt familiens økonomi. Familier med indkomst over 210.000 (1 barn) vil ikke komme i betragtning.

Det skal understreges, at der er tale om beskedne beløb.

For at komme i betragtning, skal man aflevere ansøgningsskema samt kopi af den seneste årsopgørelse.

NB! Papirerne behandles fortroligt!