Mobbehandlingsplan

Mobbehandlingsplan

På Svanevej Privatskole ønsker vi at være en skole, hvor alle har de bedste betingelser for at trives og have det godt med sig selv og hinanden. Vi anerkender, at det er uacceptabelt at ignorere det faktum, at hvert fjerde barn på danske skoler, ifølge flere undersøgelser, bliver udelukket, forhånet og mobbet i løbet af deres skoletid. Selvom det er en tragisk realitet, tror vi på, at ved en dedikeret indsats kan denne tendens vendes – også på vores skole. Vi er klar over, at der ikke er nogen enkel eller nem løsning på problemet.

Vi mener dog, at en positiv effekt hurtigt kan opnås ved at konfrontere problemet direkte og handle imod det. Derfor har vi valgt en aktiv strategi baseret på denne antimobbehandlingsplan – både for børnenes og skolemiljøets skyld.

Vi mener, at lærerne og skoleledelsen har hovedansvaret for denne proces, men forældrenes positive holdninger til, hvordan vi behandler hinanden, vil også påvirke processen i den bedste retning.

Vores mål med denne handlingsplan er at forebygge og/eller bryde den onde cirkel af mobning og skabe et optimalt indlæringsmiljø. Vi ønsker at udvikle hver elev til et helt menneske.

Mobbedefinition

“En gentagende, systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson i en social sammenhæng, hvor denne person er ‘tvunget’ til at opholde sig.”

Skoleniveau

Skolens målsætning/værdigrundlag

– Alle elever skal oplyses om mobning.

– Viden – selvkvalificering (afvise myterne).

– Alle skolens lærere skal have viden om mobning og mobbesignaler mv. Kurser for videre opkvalificering er også vigtige.

– Årlig spørgeundersøgelse 8. uge efter sommerferien.

Aktiviteter i årscyklus

– Velkomsttale af skoleleder til nye forældre på 1. skoledag med fokus på venskab og god omgangstone.

– Fødselsdagspolitik på 1. forældremøde.

– Etikdage/temadage.

– Uddeling af pjecer om mobning i forbindelse med mobbetema eller 1. skoledag.

– Etablering af et “Rum til fortrolighed” – den grønne sofa, hvor elever kan tale uforpligtende og fortroligt.

– Fornuftigt tilsyn og indgriben i frikvartererne.

Klasseniveau

Konkrete forslag til gruppeinddeling:

  1. Indskolingen
  2. Mellemtrinnet
  3. Overbygningen

Indskolingen:

– “Trin for trin 1-3”: Undervisningsmateriale til styrkelse af kompetencer i social adfærd med fokus på empati, selvkontrol, problemløsning mv. Klassetrin: 0.-4.kl.

– Postkasse til “klassens time”.

– Lakmusprøver: nævn 2-3 navne, man gerne vil sidde ved siden af. Hvis alle børn nævnes, skaber det et godt fundament for et socialt godt klima.

– Arbejde konkret med positive værdier: hvad er en god kammerat, hvordan tager vi imod nye, hvad er en god skoledag.

– Forældremøder med fast punkt om klassens sociale liv og kontaktforældrekultur.

– Fysiske rammer: Hvordan ser klasseværelset ud?

– Fællesoplevelser, der styrker sammenholdet som udflugter, klassefester, “én-nats-overnatningsarrangement”.

Mellemtrinnet

– Samværsregler, der udarbejdes af klassen selv.

– Klassemøder én gang om ugen, hvor samværsreglerne kan danne udgangspunkt for samtaler om ugens forløb.

– “Trin for trin 1-3”: Undervisningsmateriale til styrkelse af kompetencer i social adfærd. Klassetrin: 0.-4.kl.

– Kortspillet “Kort og godt” (socialpædagogisk forlag).

– Postkasse til “klassens time”.

– Pigemøder/drengemøder pga. kønsforskelle i mobningen.

– Arbejde konkret med positive værdier.

– Forældremøder med fast punkt om klassens sociale liv og kontaktforældrekultur.

– Fysiske rammer: Hvordan ser klasseværelset ud?

– Fællesoplevelser som udflugter, klassefester, “én-nats-overnatningsarrangement”, lejrskole.

Overbygningen

– Samværsregler, der udarbejdes af klassen selv.

– Klassemøder én gang om ugen, hvor samværsreglerne kan danne udgangspunkt for samtaler om ugens forløb.

– Kortspillet “Kort og godt” (socialpædagogisk forlag).

– Pigemøder/drengemøder pga. kønsforskelle i mobningen.

– Arbejde konkret med positive værdier.

– Forældremøder med fast punkt om klassens sociale liv og kontaktforældrekultur.

– Fysiske rammer: Hvordan ser klasseværelset ud?

– Fællesoplevelser som udflugter, klassefester, lejrskole.

Abstrakte

Undervisningstemaer

– Skønlitteratur – oplæsning og selvlæsning.

– Film: Zappa, Tro, håb og kærlighed, Gummi Tarzan, Busters Verden, Tsatsiki, Den store badedag (uddrag), Pelle Erobreren (uddrag), Grease (evt. pigefilm ), Vildt blod (evt. drengefilm), Kilden i Provence.

– Stilemner.

– Rollespil.

– Tegning af konflikter.

– Logbog/dagbog.

– Hygge sammen (hvornår er det rarest at være i klassen?).

Individniveau

– Advarsel: Som udgangspunkt mindre skæld ud, mere overbevisning.

– Individuelle samtaler med børnene.

– Vær opmærksom på optrappende og afspændende sprog.

– Optrappende sprog: Du-sprog, Afbryder, Ligeglad, Ledende spørgsmål, Bebrejder, Abstrakt, Fokuserer på fortiden, Går efter personen.

– Afspændende sprog: Jeg-sprog, Lytter til ende, Interesseret, Åbne spørgsmål, Udtrykker sit ønske, Konkret, Fokuserer på nutid/fremtid, Går efter problemet.

– Med udgangspunkt i mobbeprofilerne udarbejdes individuelle handlingsplaner.

– Individuelle samtaler med forældrene med overvejelser om, hvad der giver børnene en god skolegang, forventninger til lærerne, dialog om dårlige sociale liv i klassen, deltagelse i skolens arrangementer osv.

– Personlige målsætninger: Ros det faglige og stil positive krav til at gribe ind i mobbesituationer.

Afslutning

Mobning er et følsomt område uden en facitliste for, hvordan man skal håndtere problemerne. Der er ingen lette, absolutte eller skudsikre løsninger. I processen med at forebygge og bekæmpe mobning er der brug for mange nuancer. Derfor er det vigtigt, at planen evalueres jævnligt.

Vi håber, at vores indsats med denne handlingsplan vil bringe mobningsprocenten ned og holde den nede. Det kræver en stor indsats fra elever, forældre og lærere.

I vores skolemiljø tolererer vi ikke mobning.