Evaluering

📚🌟 Evaluering på Svanevej Privatskole! 🌟📚

Vi på Svanevej Privatskole er dedikerede til at sikre den bedst mulige udvikling for hver enkelt elev, både fagligt, socialt og personligt. Vores evaluering af undervisningen er nøje tilrettelagt for at imødekomme dette mål og for at sikre overensstemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

💡 Faglig Fremgang

Vi følger Forenklede Fælles Mål (Udarbejdet af Undervisningsministeriet) i alle fag, med undtagelse af Håndværk og Design. Elevernes faglige udvikling evalueres gennem forskellige metoder, herunder afsluttede undervisningsforløb, daglige samtaler, skole-hjem-samtaler, nationale tests, terminsprøver, karaktergivning og obligatoriske projektopgaver.

🌐 Global Dannelse

Vi værdsætter ikke kun det akademiske, men også elevernes sociale og personlige udvikling. Evalueringen omfatter tæt samarbejde mellem elever, forældre og lærere i dagligdagen, samtaler om sociale emner i undervisningen, lærermøder, sociale arrangementer, samarbejde med skolesocialrådgiver og samvær mellem de yngste og ældste årgange.

👩‍🏫 Lærernes Engagement

Vores engagerede lærere evalueres gennem samtaler med eleverne, tests af indlæringsniveau, dialog med ledelse og kollegaer, samtaler med forældrene ved skole-hjem-samtaler og forældremøder, eksternt tilsyn, skolearrangementer og vurdering af karakterniveau efter afgangsprøverne.

🔄Kontinuerlig Forbedring

Vi tror på kontinuerlig evaluering for konstant forbedring, og vi er stolte af at dele denne åbenhed med vores elever, forældre og det bredere samfund.

💖 Hos Svanevej Privatskole forpligter vi os til at skabe et læringsmiljø, der fremmer vækst, glæde og succes for alle vores elever. Tilmeld dit barn i dag og oplev forskellen! 🚀📚