Værdigrundlag og målsætning

Skolens Værdigrundlag

Vi på Svanevej Privatskole værdsætter og anerkender ligheden i alle mennesker, uanset deres baggrund. Med rødder i den evangeliske frikirke, Adventistkirken, ser vi det som vores fornemste opgave at støtte eleverne i udviklingen af et positivt menneske- og livssyn.

Undervisningens Fokus:

Vores undervisning prioriterer styrkelsen af følgende værdier:
– Åndsfrihed, ligeværd og demokrati
– Personlig ansvarsfølelse og respekt for andre
– Faglige, sociale og kreative evner

Skolens Målsætning:

Vi stræber efter at give eleverne en glad og tryg skolegang baseret på tillid og tolerance, inden for rammerne af frie grundskoler. Vores mål inkluderer:
– Uddannelse af eleverne til at forstå og respektere menneskers forskelligheder og praktisere tros- og religionsfrihed.
– Fremme forståelsen af frihed, demokrati og tolerance.
– Stimulering og udvikling af selvstændig og kritisk tænkning samt evnen til at tage stilling til sig selv og omverdenen.
– Udvikling af solide færdigheder og kundskaber.
– Fremme af elevernes kreativitet.
– Styrkelse af personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden.

Skolens Grundlag og Drift:

Vores skole drives i overensstemmelse med reglerne for friskoler og private grundskoler, og undervisningen følger Folkeskolens Fælles mål. Vi arbejder aktivt med at opdrage eleverne til at navigere i et samfund baseret på danske friheds- og folkestyreprincipper.

Fokus på Trivsel og Udvikling:

Vi ønsker at sikre elevernes trivsel på det faglige, sociale og personlige plan. Gennem gode relationer og læringsfællesskaber skaber vi et trygt læringsmiljø, hvor alle elever kan deltage aktivt.

Fremme af Kreativitet og Respekt:

Vi ser stor værdi i at bevare traditioner og kultur med et kristent udgangspunkt. Gennem kreativ udfoldelse og personlig udfoldelse lærer eleverne respekt for hinandens evner og muligheder som mennesker.

Sociale Kompetencer og Fællesskab:

Eleverne øves til at udvikle rummelighed og omsorg for hinanden. Vi vægter fællesskabet på både klasse- og skoleniveau, og eleverne uddannes til at udvise respekt, ligeværd og håndtere medansvar og medindflydelse. Hos Svanevej Privatskole stræber vi efter at forme helstøbte individer, der kan bidrage positivt til det danske samfund.