Alkoholpolitik

Alkoholpolitik på Svanevej Privatskole

Velkommen til Svanevej Privatskole, hvor vores mål er at skabe et trygt og støttende læringsmiljø for alle vores elever. Vores alkoholpolitik er udformet med henblik på at fremme trivsel, sikkerhed og positiv udvikling for hvert enkelt barn.

Alkoholpolitik

1. Lærerne på Svanevej Privatskole indtager ikke alkohol i arbejdstiden.
2. Elever må ikke indtage alkohol i skoletiden.
3. Indtagelse af alkohol er forbudt på skolens matrikel.
4. Ved bekymring vil der blive spurgt ind til hjemmets alkoholvaner.

Vi implementerer denne politik, fordi vi erkender, at det er udfordrende for børn at vokse op i et miljø, hvor de nærmeste voksne har et alkoholproblem. Vi ønsker at skabe et miljø præget af omsorg, stabilitet og nærvær for at støtte vores elever i at udvikle sig trygt og selvsikkert.

Handleplan

Hvis skolen erfarer, at en elev oplever alkoholmisbrug i sine nærmeste omgivelser og reagerer med eventuel indadvendthed eller pludselig aggressiv adfærd, vil skolen handle som følger:

1. Skolen vil altid være elevens advokat.
2. Forældrene vil blive indkaldt til møde for at drøfte skolens iagttagelser omkring alkoholmisbruget.
3. Skolen vil henvise til alkoholrådgivning i nærområdet.
4. Skolen vil løbende i samtaler med eleven og forældrene følge op på alkoholproblemet for at støtte en afvænning og dermed forbedre opvækstvilkårene for eleven.

Brud på politikken

Ved brud på alkoholpolitikkenvil følgende foranstaltninger blive truffet:

1. Mundtlig advarsel og hjemsendelse i én uge.
2. Anden overtrædelse medfører en måneds hjemsendelse.
3. Tredje overtrædelse kan føre til bortvisning fra skolen.

Bortvisning vil kun ske efter tre advarsler inden for et kalenderår.