Reglement

📜🚸 Skolens Reglement: Respekt og Tryghed! 🚸📜

Respekt og Loyalitet

På Svanevej Privatskole er vi dedikerede til at skabe et læringsmiljø baseret på respekt og loyalitet over for det kristne livssyn. Vi forventer, at eleverne viser hensyn og respekt for hinanden, lærerne og alle, der er tilknyttet eller besøger skolen.

Omgangstone og Sprog

Vi opfordrer til en god omgangstone og brugen af et passende sprog. Dette skaber et positivt miljø, hvor hver enkelt føler sig velkommen og værdsat.

Sundhed og Fravær

Eleverne forventes at respektere skolens sundhedssyn og undlade brug af alkohol, tobak og rusmidler på skolens område eller i skoletiden. Sygdom meddeles klasselæreren, og fravær, der ikke skyldes sygdom, skal forud meddeles skolen under forældrenes ansvar.

Ernæring og Elektronisk Udstyr

Slik, sodavand og lignende er generelt ikke tilladt, dog er der undtagelser ved særlige anledninger som fødselsdage. Brug af mobiltelefoner, tablets eller andet digitalt udstyr ud over undervisningsbrug er ikke tilladt, og overtrædelse vil medføre inddragelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Knive, tændstikker, lightere, fyrværkeri og lignende er strengt forbudt på skolen. Enhver beskadigelse af skolebygning, inventar eller bøger vil medføre erstatningskrav. Elever må ikke forlade skolens område uden tilladelse i skoletiden. Sikkerheden på skolen er vores højeste prioritet.

Konsekvenser ved Hærværk

Ved forsætligt hærværk bortvises eleven i en uge, og gentagelse kan resultere i permanent bortvisning. Vi opfordrer forældrene til at tegne en ansvarsforsikring for yderligere tryghed.

Skolegudstjeneste

Alle elever deltager i den årlige obligatoriske skolegudstjeneste.

💙 **Svanevej Privatskole – Hvor Sikkerhed, Respekt og Læring Forenes!** 💙