Rygepolitik

Rygepolitik for Svanevej Privatskole

Svanevej Privatskole er stolt af at være blandt de første certificerede røgfri skoler i Københavns Kommune. Denne prestigefyldte certificering blev tildelt os den 31. maj 2017, hvor vi var en af kun syv skoler i København, der har opnået denne anerkendelse. Certificeringen er en direkte refleksion af vores ihærdige indsats for at skabe et sundt og røgfrit læringsmiljø for vores elever.

Vi prioriterer vores elevers trivsel og stræber efter at være et forbillede inden for sundhedsfremme og forebyggelse af rygning. At være en certificeret røgfri skole er ikke blot en titel for os; det er en bekræftelse på vores vedvarende arbejde med at sikre optimale betingelser for vores elevers udvikling og trivsel på Svanevej Privatskole.

Vælg en skole, hvor sundhed og trivsel er i fokus – vælg Svanevej Privatskole, din certificerede røgfri skole i hjertet af København!

Formål og målsætning:

Formålet med denne rygepolitik er at etablere en røgfri skole, som er en integreret del af skolens overordnede sundhedspolitik. Skolen stræber efter at skabe optimale betingelser for elevernes trivsel, både psykisk og fysisk, ved at forhindre rygning i skoletiden.

Holdninger og værdier ift. rygning

Vi forventer, at eleverne respekterer skolens sundhedssyn og derfor undlader at bruge alkohol, tobak og rusmidler på skolens område eller i skoletiden. Skolens rolle er at fungere som et sundhedsfremmende miljø, hvor både elever, personale og forældre deltager i at skabe optimale betingelser for trivsel.

Skolens rygepolitikken

Rygepolitikken gælder cigaretter, e-cigaretter, snus og puff bars.

  1. Elever må ikke ryge i skoletiden.
  2. Rygning er forbudt på skolens matrikel.
  3. Skolens personale må ikke ryge synligt for eleverne i skoletiden og forventes at være gode rollemodeller.
  4. Skolens forældre opfordres til ikke at ryge synligt i forbindelse med skolearrangementer.

Brud på politikken

Ved brud på rygepolitikken vil følgende foranstaltninger blive truffet:

  1. Mundtlig advarsel og hjemsendelse i én uge.
  2. Anden overtrædelse medfører en måneds hjemsendelse.
  3. Tredje overtrædelse kan føre til bortvisning fra skolen.

Bortvisning vil kun ske efter tre advarsler inden for et skoleår.

Politikken i praksis

Nye forældre orienteres også om politikken, og informationen gentages ved ture og lejrskoler. Overtrædelse af politikken vil blive håndhævet konsekvent gennem mundtlige hjemsendelse og i sidste ende bortvisning, hvis nødvendigt.