Undervisningsplaner

Undervisningsplan

Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musik område på Svanevej Privatskole

På Svanevej Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets ‘Forenklede Fælles Mål’, men der er visse fag eller dele af fag, hvor vi afviger herfra. Det gælder de praktisk/musiske fag, hvor der er forskelle, hvorfor vi her vil redegøre for, på hvilke områder afvigelserne finder sted.

Følgende fag indgår i det praktisk/musiske område:
– Idræt
– Billedkunst
– Musik
– Svømning
– Madkundskab
– Håndværk og design

I følgende fire fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:
– Billedkunst
– Idræt
– Musik
– Svømning

For de resterende praktisk/musiske fags vedkommende vil vi nedenstående redegøre for, på hvilken måde vi opfylder fagenes fagområder, så vi kan stå mål med de Forenklede Fælles Mål.

Madkundskab: Faget følger som udgangspunkt de Forenklede Fælles Mål, dog med undtagelse, at det ifølge skolens værdigrundlag ikke er tilladt at servere svinekød og skaldyr, hvorfor de madtekniske færdigheder afprøvess på andre kød- og fiskeretter.

Håndværk og design: I dette fag følges de forenklede mål delvist.

Designdelen, hvor der arbejdes med bløde materialer, foregår undervisningen på skolen og følger de Forenklede Fælles Mål.

Den håndværksmæssige del udføres i forbindelse med en uges lejrskole for klassetrinnet 6. og 7. klasse, hvor fagfolk underviser i pionerarbejde og hermed tager eleverne med på en tur, hvis hovedformål er at dække håndværksdelen af fagets undervisning.

Håndværksdelen kommer til at indeholde følgende læringsmål:

– Lære at bygge ting i rafter
– Lære at lave borde og stole m.m.
– Lære værktøjskendskab
– Lære sikkerhed omkring brugen af værktøj (herunder save, økser, bore- og skruemaskiner)

I 6.kl. arbejdes der med at blive fortrolig med de forskellige værktøjer og lære at benytte dem ud fra korrekt teknik. Dette skal føre til, at eleverne kan bygge små anviste konstruktioner ud af rafter og andet træ.

I 7. kl. bygges der videre på den allerede indlærte viden og færdigheder, og eleverne skal konstrere, tegne og bygge et bord eller anden brugsgenstand af rafter og andre træmaterialer.